15 พฤศจิกายน 2555

อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

อ่างเก็บน้ำบางพระ เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทาน ซึ่งได้เวนคืนจากราษฎรเพื่อสร้างขยายอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายหลังจากการสร้างขยายเขื่อนเสร็จในปี พ.ศ. 2518 ได้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอุตสาหกรรม และทำประปาเพื่อการบริโภค สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นสถานที่นิยมแห่งหนึ่งสำหรับชาวชลบุรีและใกล้เคียง ที่จะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ


คลิปวีดีโอ อ่างเก็บน้ำบางพระ โดย WIJARN
ความยาว 03:19 นาทีอ่างเก็บน้ำบางพระ, Bangphra Reservoir

อ่างเก็บน้ำบางพระ, Bangphra Reservoir

อ่างเก็บน้ำบางพระ, Bangphra Reservoir

อ่างเก็บน้ำบางพระ, Bangphra Reservoir

อ่างเก็บน้ำบางพระ, Bangphra Reservoir

อ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระ, Bangphra Reservoir

อ่างเก็บน้ำบางพระ, Bangphra Reservoir

อ่างเก็บน้ำบางพระ, Bangphra Reservoir

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ เฉพาะผู้ที่มีบัญชี Google