09 ธันวาคม 2556

เกาะครามใหญ่ จังหวัดชลบุรี

เกาะครามใหญ่ อยู่ในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเกาะที่มีพื้นที่มากและมีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรี เกาะครามใหญ่ยังมีความเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์โดยมีกองทัพเรือเป็นผู้ดูแล โดยประกาศเป็นเขตหวงห้ามสำหรับประชาชนทั่วไป ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ของเกาะโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากทางกองทัพเรือได้ใช้พื้นที่บนเกาะทั้งหมด และบริเวณโดยรอบเกาะครามใหญ่เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

คลิปวีดีโอ : หาดขาม (เกาะครามใหญ่) จังหวัดชลบุรี โดย WIJARN
ความยาว 03:18 นาที
เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี


เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

เกาะครามใหญ่ ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ เฉพาะผู้ที่มีบัญชี Google