01 สิงหาคม 2556

เกาะครามน้อย จังหวัดชลบุรี

เกาะครามน้อยอยู่ในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ใกล้กับเกาะครามใหญ่ โดยมีหน่วยงานของกองทัพเรือเป็นผู้ดูแล เกาะครามน้อยเป็นพื้นที่เขตหวงห้ามสำหรับประชาชนทั่วไป ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เกาะโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากทางกองทัพเรือได้ใช้พื้นที่ชายหาดและบริเวณโดยรอบของเกาะครามน้อย เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

คลิปวีดีโอ เกาะครามน้อย จังหวัดชลบุรี โดย WIJARN
ความยาว 04:32 นาที
เกาะครามน้อย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เกาะครามน้อย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เกาะครามน้อย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เกาะครามน้อย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เกาะครามน้อย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เกาะครามน้อย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


เกาะครามน้อย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เกาะครามน้อย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ เฉพาะผู้ที่มีบัญชี Google