26 ธันวาคม 2556

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา) ชลบุรี

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ตัดผ่านลงไปในทะเลบริเวณตำบลบางปลาสร้อยถึงตำบลบางทราย ปัจจุบันถนนหรือสะพานสายนี้เป็นที่พักผ่อนหยอนใจในยามเย็นๆอีกแห่งหนึ่งของชาวชลบุรี และจะมีการจัดตลาดนัดประมงขายอาหารทะเลพื้นบ้าน บริเวณซอยท่าเรือพลีในทุกๆวันเสาร์

คลิปวีดีโอ : ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา) ชลบุรี โดย WiJarn
ความยาว 06:39 นาที
ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา)

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา)

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา)

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา)

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา)

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา)

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา)

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา)

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา)

ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี ๘๔ พรรษา)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ เฉพาะผู้ที่มีบัญชี Google